• Wielki Post 2021
  • SUPLIKACJE
  • Biblia - ojczyzna

Życzenia Wielkanocne

Moi Kochani!

Niosąc w serach paschalną radość uczniów Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, składam najserdeczniejsze życzenia. Niech prawda o zwycięstwie Chrystusa i odkupieniu człowieka rodzi w naszych sercach ufną nadzieję, niezłomną miłość i wytrwałą wiarę. Niech Bóg, Swoim błogosławieństwem przenika naszą codzienność darząc nas potrzebnymi siłami, pokojem i radością. 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!!!

Wasz Proboszcz
Ks. Ronald Kasowski