Historia parafii

Parafię erygował 10.03.1946 r. ks. Zygmunt Choromański — protonotariusz apostolski i rządca Archidiecezji Warszawskiej. Potwierdził to następnie Prymas Polski August Kardynał Hlond 29.06.1947 roku i nadał parafii tytuł Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Została utworzona z części parafii Świętej Katarzyny na Służewie. Jednak w Pyrach już w 1922 r. miejscowi wierni zbudowali drewnianą kaplicę p.w. Św. Antoniego, którą — w dniu 18 czerwca — poświęcił proboszcz parafii Służew ks. kan. Kakowski. 

Jesienią 1944 r., po upadku Powstania Warszawskiego, przybył do Pyr bezdomny i schorowany wojennymi przejściami ks. Henryk Kałczyński, podejmując posługę duszpasterską w kaplicy. Od chwili powstania parafii zaczęto gromadzić materiał na budowę kościoła, m.in. ze zburzonej kamienicy rodziców ks. H. Kałczyńskiego, mieszczącej się przy ul. Marszałkowskiej 20. Neoromański kościół — o charakterze włoskim — zaprojektował prof. inż. arch. Antoni Jawornicki, z którym współpracował inż. Stanisław Credo, a wnętrze — arch. Czesław Sosnowski.

Budowę fundamentu rozpoczęto 9 listopada 1946 r. Złożono pod nim trzy przedwojenne srebrne monety (dwie pięciozłotówki i dziesięciozłotową z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego). Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Ks. Bp Wacław Majewski w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 1947 r. Akt erekcyjny, zamknięty w mosiężnej łusce pocisku armatniego z II wojny światowej, został zamurowany w filarze z prawej strony koło prezbiterium. W 1951 r. władze komunistyczne — bez podania przyczyny — zakazały kontynuować budowę. Mimo to świątynię wznoszono dalej.

Dla upamiętnienia wznoszenia obiektu sakralnego w okresie Tysiąclecia Chrztu Polski, w ścianie frontowej wyrzeźbiono napis: „966 — 1966 Wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego Pasterzom” oraz nazwy miejscowości i nazwiska parafian najbardziej zasłużonych w dziele budowy świątyni.

Tragiczne wydarzenia grudnia 1970 r. stały się impulsem do podjęcia budowy wieży-​dzwonnicy. Ta zaprojektowana wcześniej część nie mogła być zrealizowana z uwagi na kolejny zakaz władz komunistycznych. Jej budowa, zakończona 2 lipca 1971 r., trwała zaledwie 2 miesiące. W dniu 14 lipca na szczycie wieży umieszczono na złocistej kuli zwycięski Krzyż Chrystusa.

Konsekracji dzwonów noszących imiona „Piotr i Paweł”, „Stefan”, oraz „Henryk” dokonał w dniu 1 kwietnia 1973 r. Ks. Bp Jerzy Modzelewski. Kościół został konsekrowany 14 września 1973 r. przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Podczas tej uroczystości na płycie wielkiego ołtarza zamurowano relikwie Męczenników: Św. Agnieszki i Św. Grzegorza oraz wyrzeźbiono 5 krzyży.

Od roku 1974 trwają dalsze prace w urządzeniu wnętrza świątyni. M.in. położono dekorację mozaikową w prezbiterium utrzymaną w konwencji sztuki starochrześcijańskiej. W konsultacji jej treści i realizacji uczestniczyli historycy sztuki: ks. prof. Janusz St. Pasierb i pochodzący z parafii ks. dr Andrzej Przekaziński, obecnie Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie.

Zasługi ks. H. Kałczyńskiego zostały podkreślone podczas jubileuszu 50 lat święceń kapłańskich, w którym wzięli udział: Prymas Polski S. Kard. Wyszyński oraz Biskupi: Jerzy Modzelewski, Bronisław Dąbrowski — Sekretarz Episkopatu, Władysław Miziołek i Zbigniew Kraszewski.

W latach 1982 – 1986, staraniem ówczesnego ks. proboszcza — obecnie Ks. Biskupa Mariana Dusia — trwało wznoszenie domu parafialnego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Budowa została zakończona poświęceniem, którego w dniu 3.IX.1986 r. dokonał Prymas Polski Józef Kardynał Glemp.

Prace budowlane przy kościele, plebanii i domu parafialnym, jak również te, związane z ich dalszym upiększaniem i wyposażaniem, zostały podjęte przez kolejnych proboszczów i nieprzerwanie trwają do chwili obecnej, o czym więcej informacji można znaleźć pod zakładką „INWESTYCJE”.


Proboszczowie

1. Ks. Prałat Henryk Kałczyński w latach 1946 — 1977
2. Ks. Biskup Marian Duś w latach 1977 — 1986
3. Ks. Prałat Edward Żmijewski w latach 1986 — 1987
4. Ks. Kanonik Kazimierz Kuracki w latach 1987 — 1996
5. Ks. Prałat Franciszek Ordak od roku 1996

Wikariusze

1. Ks. Antoni Dębkowski w latach 1965 — 1966
2. Ks. Henryk Kacprzyk w latach 1966 — 1968
3. Ks. Tadeusz Wojdat w latach 1968 — 1971
4. Ks. Jerzy Czarnota w latach 1971 — 1975
5. Ks. Józef Warzeszak w latach 1975 — 1977
6. Ks. Bogusław Pasternak w latach 1977 — 1983
7. Ks. Tomasz Mazurkiewicz w latach 1983 — 1987
8. Ks. Mieczysław Podsędek w latach 1987 — 1987
9. Ks. Jan Andrzejewski w latach 1987 — 1988
10. Ks. Wiesław Bocheński w latach 1988 — 1991
11. Ks. Stanisław Dębicki w latach 1990 — 1994
12. Ks. Włodzimierz Bobryk w latach 1991 — 1995
13. Ks. Mariusz Zapolski w latach 1994 — 1997
14. Ks. Edward Latoszek w latach 1995 — 1997
15. Ks. Sławomir Cieślak w latach 1997 — 2004
16. Ks. Jan Sudoł w latach 1998 — 1999
17. Ks. Krzysztof Szerszeń w latach 1999 — 2003
18. Ks. Marcin Łuczak w latach 2003 — 2010
19. Ks. Roman Maciej Konarski od roku 2004
20. Ks. Mariusz Barzał w latach 2010 — 2011
21. Ks. Artur Patrejko od roku 2011

Rezydenci

1. Ks. Andrzej Przekaziński w latach 1972 — 1977
2. Ks. Stanisław Florek w latach 1988 — 2003
3. Ks. Ryszard Pajda w latach 1994 — 1996
4. Ks. Stanisław Kalinowski od roku 2001
5. Ks. Jarosław Kośla w latach 2006 — 2008
6. Ks. Marek Makowski w latach 2011 — 2015

Z parafii pochodzą:

ś.p. Ks. Ryszard Jagiełło,
Ks. Prałat Andrzej Przekaziński,
Ks. Prałat Wojciech Łagowski.