Nasz cmentarz

cmentarz_www.jpg

ADMIN­IS­TRACJA CMEN­TARZA PRZY KOŚ­CIELE PARAFI­AL­NYM W PYRACH

wszys­tkie sprawy cmen­tarne i związane z pogrze­bami załatwiamy w BIURZE POGRZE­BOWYM  przy Koś­ciele w Pyrach

tel. 22 816 55 58
BIURO CZYNNE:
pon. — pt 8.00-15.30
sob­ota 9.00-13.00

HISTORIA:

Powstał w połowie 1945 wraz z formowaniem się tutejszej parafii. Został oficjalnie otwarty i poświęcony 24 marca 1946. Na cmentarzu znajdują się mogiły 125 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okolicy podczas obrony Warszawy w ramach kampanii wrześniowejpowstańców warszawskich i więźniów Pawiaka zamordowanych w okolicy. Spośród pochowanych w masowych grobach ofiar tylko 11 osób jest rozpoznanych. W 1970 wzniesiono na cmentarzu kaplicę.

Cmentarz ma kształt zbliżony do prostokąta. Na cmentarz wiodą dwie bramy.

Zobacz mapę

mapa-cmentarza_m.jpg

BARDZIEJ ZNANE OSOBY POCHOWANE NA NASZYM CMENTARZU:

Na cmentarzu znajduje się również kwatera sióstr ze Zgromadzenia Dominikanek.