Bierzmowanie

W zakres przygotowań do sakramentu Bierzmowania wchodzi:

1. Uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.
2. Uczestnictwo w liturgii i nabożeństwach okresowych: nabożeństwo różańcowe (październik), 
roraty (okres Adwentu), Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (okres Wielkiego Postu), nabożeństwo majowe,
nabożeństwo czerwcowe, niedzielne nieszpory.
3. Comiesięczna spowiedź święta.
4. Uczestnictwo w diecezjalnych spotkaniach młodzieży.
5. Podjęcie zadań apostolskich, np. Dzień Papieski.
6. Udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
7. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych w małych grupach.


TERMINY SPOTKAŃ MAŁYCH GRUP, NABOŻEŃSTW I INNYCH PRAKTYK
W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

 GRUPA
Księdza Łukasza

Rok I

Pierwsze i trzecie niedziele miesiąca

GODZ. 19.00

w domu parafialnym

GRUPA 
Księdza MACIEJA

Rok II

Drugie i czwarte niedziele miesiąca

GODZ. 19.00

w domu parafialnym


Kan. 879

Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.
(Kodeks Prawa Kanonicznego).

W naszej Archidiecezji, z zasady, Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży klas trzecich gimnazjum, co nie wyklucza osób starszych, które jeszcze nie przystąpiły do tego sakramentu, by mogły go otrzymać.

Statut 258. 
Sakrament Bierzmowania ochrzczeni przyjmują z zasady w swojej wspólnocie parafialnej, a więc w środowisku, w którym na co dzień mają składać świadectwo wiary i budować Kościół jako uczniowie i świadkowie Chrystusa.

Statut 259. 
Dopuszczony do Bierzmowania może być ten, kto uczestniczy w sakramentalnym życiu Kościoła i w parafialnym przygotowaniu do tego sakramentu, a w wypadku młodzieży, także w katechizacji szkolnej.

Statut 260. 
Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania. W czasie przygotowania kandydaci powinni częściej przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej. Wiek kandydatów, szczegółowy program przygotowania młodzieży i czas jego trwania określają odrębne przepisy.

Statut 261. 
Starszą młodzież szkolną, która nie przystąpiła do Bierzmowania we właściwym czasie, należy włączyć do zwykłego przygotowania parafialnego

(Statuty IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej)

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w naszej parafii podczas parafialnych rekolekcji wielkopostnych dla gimnazjalistów, kiedy to uczniowie II klasy gimnazjum składają podania adresowane do Księdza Proboszcza z prośba o przyjęcie ich do grona kandydatów. We wrześniu, z początkiem roku szkolnego, kandydaci — już trzecioklasiści, rozpoczynają rok spotkań przygotowujących ich do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania te odbywają się w domu parafialnym, w godzinach popołudniowych, w grupach nie większych niż dwanaście osób. W ramach przygotowania do Bierzmowania młodzież bierze udział nie tylko w spotkaniach formacyjnych, ale czynnie uczestniczy we Mszach świętych, okresowych nabożeństwach oraz systematycznie przystępuje do sakramentów spowiedzi i Komunii świętej.

Integralnym elementem przygotowania się do Sakramentu Bierzmowania jest coroczne spotkanie młodzieży z Biskupem w Niedzielę Palmową — Światowy Dzień Młodzieży, podczas którego kandydaci do Bierzmowania składają na ręce Księdza Biskupa osobiście napisane prośby o udzielenie im tego sakramentu.

Świadkami Bierzmowania, którymi nie mogą być rodzice kandydata, winni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy. Warunki jakie muszą spełniać świadkowie Bierzmowania, są takie same jak w przypadku rodziców chrzestnych w odniesieniu do Sakramentu Chrztu świętego.