I. Komunia Święta

Zgodnie z decyzją Pasterza Archidiecezji Warszawskiej, do Pierwszej Komunii Świętej dziecko winno przystąpić w parafii faktycznego zamieszkania.

Przygotowanie dalsze do przyjęcia tego sakramentu trwa trzy lata i odbywa się podczas lekcji religii w szkole, w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Przygotowanie bliższe organizowane jest w parafii zamieszkania, niezależnie od tego, do jakiej szkoły dziecko uczęszcza. Trwa ono jeden rok i obejmuje zarówno trzecioklasistów, jak również ich rodziców. W zakres tego przygotowania wchodzą katechezy dla rodziców dzieci mających przystąpić do I Komunii Świętej, a także cały szereg spotkań i uroczystości liturgicznych z udziałem dzieci, o których powiemy niżej.

Pamiętać jednak należy, że w tym przygotowaniu nic i nikt nie zastąpi rodziców, którzy swoim przykładem modlitwy i pełnym udziałem w Eucharystii, winni dawać świadectwo żywej wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej organizuje w ustalonym czasie parafia, we współpracy z rodzicami dzieci, mających przystąpić do tego sakramentu.

W trakcie przygotowania i w czasie Uroczystości należy pamiętać o tym, iż jest to wydarzenie o charakterze stricte religijnym i dołożyć wszystkich starań, by nic nie przesłoniło dzieciom tego największego Daru, jaki otrzymują od Kościoła pierwszy raz w swoim życiu, a jakim jest Pan Jezus w Komunii Świętej.


Urocz. Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się w niedzielę -

9 maja 2021 r.

o godz. 12.30  

Spowiedź i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. — 8 maja 2021 r. o godz. 9.00 
Biały Tydzień — od 10 do 14 maja 2021 r., na Mszy św. o godz. 18.00.


new-11.gif

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA:

Ze względu na trwające ferie zimowe dla dzieci, spotkanie dla dzieci i ich rodziców, które miało się odbyć 10.01.2021 r., zostaje przesunięte na dzień 31 stycznia 2021 r.

31 stycznia 2021 r. godz. 14.15Msza św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 96 z ul. Sarabandy; potem odbędzie się pobieranie miary strojów komunijnych w Domu katechetycznym.

31 stycznia 2021 r. godz. 15.30Msza św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 100, SP 384 i z innych szkół; potem odbędzie się pobieranie miary strojów komunijnych w Domu katechetycznym.


Odbiór strojów komunijnych w Domu Parafialnym:


 PRÓBY W KOŚCIELE PRZED I KOMUNIĄ ŚW.:

dokładne terminy zostaną podane później


eucharystia_kielich.png

SPOTKANIA NIEDZIELNE:

Obejmują Mszę św. o godz. 16.00
oraz lekcje dla dzieci i katechezy dla rodziców o godz. 17.00 w domu parafialnym.

Odbywać się one będą w następujących terminach:

11.10.2020 

29.11.2020 

13.12.2020

31.01.2021


Metryki chrztu (świadectwa chrztu) dzieci, które nie były chrzczone w naszej parafii należy przekazać do Siostry Loretty do końca września. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą we Mszach świętych niedzielnych i świątecznych.

Różaniec z udziałem dzieci przez cały miesiąc październik w środy i piątki o godz. 17.30.

W Adwencie — Roraty w środy i piątki o godz. 18.00.


Wszystkie dzieci przystępują do I Komunii Świętej w strojach liturgicznych.


 

 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Próby przed ROCZNICĄ I KOMUNII ŚW. - dokładne terminy zostaną podane później