Parafia Rzymskokatolicka świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie

Życzenia Wielkanocne

Moi Kochani!

Niosąc w serach paschalną radość uczniów Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, składam najserdeczniejsze życzenia. Niech prawda o zwycięstwie Chrystusa i odkupieniu człowieka rodzi w naszych sercach ufną nadzieję, niezłomną miłość i wytrwałą wiarę. Niech Bóg, Swoim błogosławieństwem przenika naszą codzienność darząc nas potrzebnymi siłami, pokojem i radością. 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wasz Proboszcz
ks. Ronald Kasowski