Parafia Rzymskokatolicka świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie

III Niedziela Wielkiego Postu

  1. Serdecznie witamy ks. Marka Dobrzenieckiego, który poprowadzi dla nas tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne będą dziś na wszystkich Mszach Świętych. Natomiast w poniedziałek, we wtorek i w środę będą na Mszy Świętej o godz. 9:00, 18:00 i 19:30. Spowiedź w czasie rekolekcji będzie w niedzielę na każdej Mszy Świętej, a w pozostałe dni również od godz. 17:30.
  2. W okresie Wielkiego Postu podczas nabożeństw pokutnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali rozważamy Mękę Pańską. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest w każdy piątek po Mszy Świętej wieczornej. Natomiast Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:30.
  3. Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w pomoc uciekinierom z terenów objętych wojną na Ukrainie. Siostry Dominikanki koordynują prowadzoną pomocy na terenie naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców, otoczyli ich wsparciem i autentyczną troską. Obecnie prowadzone działania skupiają się na organizacji wyżywienia, niezbędnych artykułów higienicznych oraz odzieży. Przy ołtarzu św. Antoniego można odbierać kartki z listą najbardziej potrzebnych rzeczy. Przygotowane paczki dostarczamy do Sióstr Dominikanek na ul. Klubową 6 w godzinach od 13:00 do 20:00.
  4. Dziękujemy wszystkim, z którymi spotkaliśmy się w minionym tygodniu podczas wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy za wspólną modlitwę, rozmowy oraz złożone ofiary na rzecz naszego kościoła.
  5. W naszym kościele, każdego dnia o godz. 17:30 podejmowana jest modlitwa Różańcem Świętym w intencji pokoju. Osoby chcące włączyć się w prowadzenia różańca prosimy o zapisywanie się w zakrystii kościoła na poszczególne dni tygodnia. Dziękujemy wszystkim, którzy już podjęli tę modlitewną inicjatywę.
  6. Osoby, które w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, PIT-u za rok 2021 chcą przekazać swój 1% podatku na Caritas Archidiecezji Warszawskiej ze wskazaniem naszej parafii, jako cel szczegółowy mogą uzyskać w zakrystii kościoła informację jak przeprowadzić taką procedurę. Wolontariusze w ramach Parafialnego Zespół Caritas, przy wyjściu z kościoła rozprowadzają świece na wielkanocny stół. Natomiast przy ołtarzu św. Antoniego jest kosz, do którego można składać wielkopostną jałmużnę.
  7. Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają budżet naszej parafii. Wielkie Bóg zapłać za każdy dar serca i podejmowany trud współodpowiedzialności za nasz kościół.
  8. W liturgii Kościoła w najbliższym tygodniu będziemy przeżywać:
    • W piątek 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia można spożywać pokarmy mięsne.