Parafia Rzymskokatolicka świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie

Kategoria Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Moi Kochani! Niosąc w serach paschalną radość uczniów Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, składam najserdeczniejsze życzenia. Niech prawda o zwycięstwie Chrystusa i odkupieniu człowieka rodzi w naszych sercach ufną nadzieję, niezłomną miłość i wytrwałą wiarę. Niech Bóg, Swoim błogosławieństwem przenika naszą codzienność…

List od księdza proboszcza na Wielki Tydzień

Moi Kochani Parafianie! Wszystko wskazuje na to, że w tym roku również przyjdzie mam przeżyć największe i najważniejsze tajemnice naszej wiary, związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa w bardzo trudnych okolicznościach. Zmagamy się z pandemią, która wnosi w…