Sakrament chorych

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się w naszej parafii osobom ciężko chorym w ich własnym mieszkaniu, na każde wezwanie kapłana. nr telefonu do kancelarii parafialnej : (22) 566 78 52.

Kancelaria parafialna czynna jest:

  • poniedzi­ałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.: 8.00 - 9.00 oraz 17.00 — 18.00
  • środa w godz.: 8.00 - 9.00 oraz 18.30 — 20.00
  • sob­ota w godz.: 8.00 — 9.00

z wyjątkiem Uroczys­tości Koś­ciel­nych i Świąt Państwowych.


Praktyczne wskazówki

W miarę możliwości, przed przybyciem kapłana postarać się by:

  • ubrać czysto chorego (z wyjątkiem nagłych wypadków),
  • posprzątać mieszkanie,
  • nakryć stół białym obrusem,
  • na stole umieścić krzyż, świece, wodę święconą i kropidło, tamponiki z waty oraz czystą wodę w szklance i łyżeczkę (do ewentualnego popicia przez chorego),
  • wyłączyć radio i telewizor.

Kan. 998
Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych.

(Kodeks Prawa Kanonicznego) 

ABSOLUTNIE NIE MOŻNA SAKRAMENTU CHORYCH KOJARZYĆ ZE ŚMIERCIĄ!!!

SAKRAMENT TEN, JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE, CHRZEŚCIJANIN PRZYJMUJE W CHOROBIE. JEST TO SAKRAMENT, KTÓRY DAJE PRZYJMUJĄCEMU GO SPECJALNĄ ŁASKĘ UMOCNIENIA W CHOROBIE, ŁASKĘ ŁĄCZENIA CIERPIENIA ZE ZBAWCZYM CIERPIENIEM CHRYSTUSA ORAZ ŁASKĘ CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZYJMOWANIA I PRZEŻYWANIA CHOROBY.

DLATEGO NIE NALEŻY SIĘ BAĆ PRZYJMOWANIA TEGO SAKRAMENTU!

SAKRAMENT CHORYCH MOŻNA PRZYJMOWAĆ WIELOKROTNIE. ZAWSZE WTEDY, GDY DOŚWIADCZAMY CIĘŻKIEJ CHOROBY.

Kan. 1004
§ 1. Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.
§ 2. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

(Kodeks Prawa Kanonicznego)