Parafia Rzymskokatolicka świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie

Boże Narodzenie 2023

Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron

Czy dusza moja biedna, milsza Ci jest niż on?

Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,

Gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym!

Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom i Gościom, składamy w imieniu całego zespołu duszpasterskiego: Księży i Sióstr najserdeczniejsze życzenia. Niech Prawda Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich znakiem ufnej nadziei, ofiarnej miłości i niezłomnej wiary. Niech ten święty czas radości z narodzin Bożego Syna wypełnia nas mocą Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Z darem modlitwy
ks. Ronald Kasowski