Parafia Rzymskokatolicka świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie

List od księdza proboszcza na Wielki Tydzień

Moi Kochani Parafianie!

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku również przyjdzie mam przeżyć największe i najważniejsze tajemnice naszej wiary, związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa w bardzo trudnych okolicznościach.

Zmagamy się z pandemią, która wnosi w nasze codzienne życie tyleż samo zagrożeń co i lęku. Słyszymy o niebezpieczeństwie zarażenia, a jednocześnie wśród bliskich i znajomych, a może i my sami borykaliśmy się z dramatycznymi skutkami wirusa. Nikt z nas nie był wcześniej w tak niecodziennych okolicznościach. Nikt z nas nie ma również jakiejś sprawdzonej recepty czy procedury, która jest gotowym rozwiązaniem w zaistniałym dramacie. Kolejny lock down i izolacja społeczna nieuchronnie wnoszą w nasze życie osobiste i społeczne bardzo wiele trudności. W naszych sercach i umysłach rodzi się wiele rozterek i dylematów. Pojawiają się również pytania: co dalej z tym wszystkim? Najprawdopodobniej przyjdzie nam przeżyć kolejne Święta Wielkanocne w doświadczeniu braku możności realnego udziału w Liturgii Triduum Paschalnego. W obecnych okolicznościach nie ma mądrych, jednoznacznych rozstrzygnięć lub decyzji. Nie ma przede wszystkim jedynych i niepodważalnych rozwiązań. W świetle ostatnich wytycznych, dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pandemii, przekazanych przez władze państwowe, podczas sprawowania celebracji liturgicznej w naszym kościele może przebywać jednocześnie do 40 osób nie wliczając asysty liturgicznej. Dlatego, z bólem serca postanowiłem, sprawowanie Liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii Męki Pana Jezusa w Wielki Piątek i Liturgię Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę celebrować przy zamkniętych drzwiach kościoła z udziałem asysty liturgicznej. Jednocześnie moim pragnieniem i troską jest zbawienne dobro każdej i każdego z Was.

Zatem w Wielki Czwartek w godzinach od 20:00 do 22:00 nasz kościół będzie otwarty z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjęcia Komunii Świętej a także adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Podobnie w Wielki Piątek kościół będzie otwarty w godzinach od 15:00 do 17:00 i od 21:00 do 22:30. Tego dnia również w godzinie śmierci Pana Jezusa o 15:00 rozpoczniemy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. W Wielką Sobotę kościół pozostanie otwarty i będzie możliwość, Adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzi oraz Komunii Świętej w godzinach od 9:00 do 18:30. Święcenie pokarmów przeznaczonych na stół wielkanocny będzie w Wielką Sobotę w kawiarence w Domu Parafialnym od godziny 9:00 do godziny 18:30. W Niedzielę Zmartwychwstania pierwsza Msza Święta będzie celebrowana o godzinie 9:00 rano. Nie będzie natomiast Procesji Rezurekcyjnej.

Kochani!

Mam tego świadomość, że środki społecznego przekazu: radio, telewizja, Internet w tych trudnych chwilach, choć nie zastępują to jednak dają nam możliwość duchowego uczestnictwa w sprawowanej Liturgii przez transmisje on-line w życiu wspólnoty Kościoła. Wspólna bądź indywidualna modlitwa w łączności z innymi za pośrednictwem mediów jest darem, ale i zadanie odkrycia na nowo i doceniania wartości tego, co zazwyczaj posiadamy na wyciągnięcie ręki. Przeżycie najbliższych Świąt Wielkanocnych jest zależne w dużej mierze od naszej gotowości spotkania z Bogiem Żywym i Prawdziwym w obecnych realiach naszego życia. Mierząc się z nowymi wyzwaniami otrzymujemy szansę pogłębienia naszej więź wiary z Panem Bogiem i Kościołem. Nie jest to ani łatwe, ani proste dla każdego z nas. Wierzę jednak w to mocno, że ufnie i wiernie trwając przy Ewangelii i Nią żyjąc, wzajemnie się wspieramy, aby pokonać wszelkie przeszkody. Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy modlił się za swoich uczniów i razem z nimi, a dziś mocą Swojej Ofiary wspiera również każdego z nas. Niech nadzieja wiary, czerpana od naszego jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, uczy nas autentycznej miłości jaką sami jesteśmy obdarowani przez Boga.

Wasz Proboszcz
Ks. Ronald Kasowski